• Hızlı İletişim
  Hızlı İletişim
  Sırakapılar Mah. 495
  Sok. No:27 DENİZLİ
  Tel: 0258 263 51 51 (pbx)
  Faks: 0258 264 01 52
  E-Posta: bilgi@egehastanesi.com

7/24 Bize Ulaşın 0258-263-5151

ÖZEL EGE HASTANESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI 2017-2018

Denizli  Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 15927-Merkez

Ticaret Unvanı : Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 Ticari Adresi:  Saraylar Mahallesi 495 Sokak No:27 Denizli

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.05.2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30.05.2019 tarihinde, saat: 14.00’ de, Saraylar Mahallesi 495 Sokak No:27 Denizli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 -2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                   

                                                                                                          ALİ YALÇIN ÇAYLI

                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Genel Kurul Divan Heyetinin oluşturulması ve Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
 3. 2017 - 2018  yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olan Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve görüşmeye açılması,
 4. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin oylanarak ibrası,
 5. 2017 - 2018 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
 6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddesine göre izin verilmesi,
 8. Dilek ve temenniler

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak .................. .................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ......................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.go to top

Randevu Almak İçin Formu Doldurunuz

TC Kimlik No* :

Hasta Adı Soyadı* :

E-Posta :

Cep Telefonu* :

Randevu Almak İstediğiniz Bölüm :

Seçiniz

Randevu Almak İstediğiniz Doktor :