• Hızlı İletişim
  Hızlı İletişim
  Sırakapılar Mah. 495
  Sok. No:27 DENİZLİ
  Tel: 0258 263 51 51 (pbx)
  Faks: 0258 264 01 52
  E-Posta: bilgi@egehastanesi.com

7/24 Bize Ulaşın 0258-263-5151

ÖZEL EGE TIP HİZMETLERİ 20.08.2015 TARİHLİ GENEL KURUL İLANI

Ticaret Sicil No: 15927-Merkez

 

 

Ticaret Unvanı : Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

 

Ticari Adresi:  Saraylar Mahallesi 495 Sokak No:27 Denizli

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.07.2015 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28.08.2015 tarihinde, saat: 14.00’ de, Saraylar Mahallesi 495 Sokak No:27 Denizli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                   

Ali Yalçın Çaylı

Şirket Yetkilisi                                                                                                                                            

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Genel Kurul Divan Heyetinin oluşturulması ve Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
 3. 2014  yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olan Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve görüşmeye açılması,
 4. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin oylanarak ibrası,
 5. 2014 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
 6. 30.12.2012 tarih ve 6362sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ait  “ Ortakların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Payların Borsa da İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği ”kapsamında işlem yapılabilmesi için mevcut Ana Sözleşmenin 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17  maddelerinin tadili,
 7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddesine göre izin verilmesi,
 9. Dilek ve temenniler


go to top

Randevu Almak İçin Formu Doldurunuz

TC Kimlik No* :

Hasta Adı Soyadı* :

E-Posta :

Cep Telefonu* :

Randevu Almak İstediğiniz Bölüm :

Seçiniz

Randevu Almak İstediğiniz Doktor :