• Hızlı İletişim
  Hızlı İletişim
  Sırakapılar Mah. 495
  Sok. No:27 DENİZLİ
  Tel: 0258 263 51 51 (pbx)
  Faks: 0258 264 01 52
  E-Posta: bilgi@egehastanesi.com

7/24 Bize Ulaşın 0258-263-5151

HAK VE SORUMLULUKLAR

HASTA MEMNUNİYETİ

Sağlık hizmetlerinde amaç; kişilerin tam bir iyilik hali içinde olmasını sağlamaya çalışmaktır, bu bakımdan sağlık hizmeti sunumu, hizmete gereksinimi olan hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasının yanında memnuniyetin de sağlanmasını esas almalıdır. 

Hastaların tatmini ve memnuniyeti sağlık hizmetinin en temel çıktılarından biridir. Çünkü memnuniyeti sağlanmış bir hasta, sağlık sorunlarının gerektirdiği bazı koşullara uyma konusunda daha açık, net ve kararlı davranışlar içinde olabilir ve bu da sunulan hizmetin sonucu üzerinde olabilecek olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilir veya en aza indirger. Bu açıdan hasta memnuniyetini sağlamak öncelikli amaçlar içerisinde yer alır. 

Ancak hasta memnuniyetsizliklerinin ele alınması da aksayan noktaların farkında olmanın ve memnuniyetsizlik gösteren hastaların yakınmalarına değer verip sorunları çözmenin en iyi yoludur. Hastaların memnuniyetsizliklerini gidermekle kalmayıp aksama nedenlerini takip etmek ve sorunları tekrar oluşmamak üzere çözüme kavuşturucu girişimler yani önleyici faaliyetler geliştirmek gerekmektedir. 

Önleyici ve iyileştirici faaliyet yapabilmenin tek şartı ise; hasta görüşlerine ve memnuniyetine değer vermektir... 

HASTA İLİŞKİLERİ BİRİMİ 

Sağlık hizmetinin gerektirdiği özen içinde, mevzuata ve kurumun iç hizmet yönergesine göre hastaların en iyi ve en kolay sağlık hizmeti almasını sağlayan birimdir. Bu doğrultuda; kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla hasta ve yakınları tarafından iletilen öneriler, şikâyetler ve / veya değerlendirmeler birer iyileştirme fırsatı olarak ele alınır. 


Hastanın, ailesinin ve yakınlarının memnuniyetini önemseyerek, hak ve sorumluluklarını hizmet sunumunun her adımında göz önünde bulundurarak faaliyet gösteren bu birim; hasta ve yakınlarının beklenti, istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı amaçlamakta ve hedeflenen düzeyde hasta bağlılığı yaratarak hasta mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaktadır. 

HASTA HAKLARI 

1. Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı. 

2. Sağlık Hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı. 
3. Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.
4. Mevzuatla belirlenmiş usullere uygun olmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve değiştirme hakkı. 
5. Hastanın tıbbi kriterlere bağlı olarak öncelik sırasının belirlenmesi isteme hakkı. (Örn: Acil, Adli Vaka, Özürlü vb.) 
6. Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını ve tedavisinin yapılmasını isteme hakkı. 
7. Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı. 
8. Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı. 
9. Yatan hastanın dosyasında yazan bilgileri okuma ve inceleme yada bilir kişiye inceletme hakkı. 
10. Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesine isteme hakkı. 
11. Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı. 
12. Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı. 
13. Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı. 
14. İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı. 
15. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; hastanın ziyaretçi kabul hakkı. 
16. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkanlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı. 
17. Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava açma hakları vardır. 
18. Hastanemizde hasta hakları birimi bulunmaktadır. Öneri ve şikâyetleriniz de birimimizle, telefonla ya da direkt hastane içinde görüşebilirsiniz. 

HASTA SORUMLULUKLARI 

A.Genel Sorumluluklar 


1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. 
2. Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir. 
3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 

B. Sosyal Güvenlik Durumu 

1.Hastanın kurum bilgilerini hastanemize zamanında bildirmesi rica olunur. 
2. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 

C. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 

1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 
2. Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür. 

D. Hastane Kurallarına Uyma 

1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 
2. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 
4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 
5. Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir. 

E. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma 

1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır. 
2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 
3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 
4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.go to top

Randevu Almak İçin Formu Doldurunuz

TC Kimlik No* :

Hasta Adı Soyadı* :

E-Posta :

Cep Telefonu* :

Randevu Almak İstediğiniz Bölüm :

Seçiniz

Randevu Almak İstediğiniz Doktor :